Terapia Trzewna


System trzewny organizmu tworzy układ wzajemnych powiązań między sobą oraz strukturami całego organizmu człowieka. Założeniem technik trzewnych (wisceralnych) jest istniejąca harmonia pomiędzy wprawionymi w ruch wszystkimi narządami wewnętrznymi oraz pozostałymi strukturami ciała człowieka, funkcjonującymi zgodnie z zasadami fizjologii, anatomii oraz biomechaniki. Prawidłowe funkcjonowanie elementów trzewnych ma zatem istotny wpływ na zdrowie człowieka, a zaburzenie w którymś z narządów może być przyczyną choroby czy dolegliwości Pacjenta lub przyczyniać się do podtrzymania złego stanu zdrowia nie pozwalając na efektywne uruchomienie fizjologicznych mechanizmów samoleczenia

Przy braku harmonii (utraty ruchomości) pracy jednego z narządów z powodu nieprawidłowych napięć mięśniowych, zrostów lub blizn organizm zaczyna działać nieprawidłowo przeciwko sobie, wpływając na zmianę napięć w układzie mięśniowym, więzadłowym, stawowym i powięziowym. Na skutek powstałych usztywnień w ciele człowieka dochodzi do dysfunkcji i schorzeń w układzie mięśniowo-stawowy, trawiennym, oddechowym, naczyniowym, nerwowym oraz moczowym.